— POLITYKA PRYWATNO┼ÜCI  —

1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej ADMINISTRATOREM) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (rozporz─ůdzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii, ul. Tkacka 50, 90-157 ┼üód┼║ – w┼éa┼Ťciciel strony internetowej www.conowego.net (zwan─ů dalej witryn─ů).

2. Wszelkie ┼╝─ůdania zwi─ůzane z RODO prosimy kierowa─ç na adres biuro@sympozjumproktologiczne.pl

3. Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzaj─ůce witryn─Ö (zwanych dalej U┼╝ytkownikami) jest dobrowolne z zastrze┼╝eniem nast─Öpuj─ůcej sytuacji:

aby wysłać do nas formularz zgłoszeniowy wymagamy podania imienia i nazwiska, rodzaju opłaty oraz adresu email.

4. ADMINISTRATOR wykorzystuje adres IP komputera osoby odwiedzaj─ůcej witryn─Ö w celach technicznych zwi─ůzanych z serwerami na których utrzymywana jest witryna. Adres ten mo┼╝e równie┼╝ by─ç wykorzystywany do generowania danych statystycznych takich jak odwiedziny.

5. Dane osobowe przetwarzane s─ů przez ADMINISTRATORA w celu:

zarejestrowania u┼╝ytkownika na wydarzenie organizowane przez w┼éa┼Ťciciela strony internetowej;

wystawienia faktury za op┼éat─Ö wniesion─ů z tytu┼éu wzi─Öcia udzia┼éu w wydarzeniu, na które zarejestrowa┼é si─Ö u┼╝ytkownik;

przygotowania identyfikatora upowa┼╝niaj─ůcego wej┼Ťcie na teren organizowanego wydarzenia;

przygotowania certyfikatu potwierdzaj─ůcego udzia┼é w wydarzeniu;

udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za po┼Ťrednictwem adresu mailowego i prowadzenia dalszej korespondencji oraz innych dzia┼éa┼ä w tej sprawie;

promowania innych wydarze┼ä organizowanych przez w┼éa┼Ťciciela strony lub instytucji z którymi wspó┼épracuje.

6. U┼╝ytkownicy maj─ů prawo realizowa─ç uprawnienia wynikaj─ůce z RODO a w szczególno┼Ťci przys┼éuguje im:

prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

prawo usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa urz─Ödu organu nadzorczego.

7. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwy┼╝szej staranno┼Ťci oraz w sposób który zabezpiecza dost─Öp do nich osobom nieupowa┼╝nionym wykorzystuj─ůc zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpiecze┼ä.

8. Dane osobowe s─ů co do zasady przetwarzane przez ADMINISTRATORA przez okres organizacji wydarzenia, na które zarejestrowa┼é si─Ö u┼╝ytkownik oraz na okres prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych zwi─ůzanych z promocj─ů wydarze┼ä organizowanych przez w┼éa┼Ťciciela strony lub instytucji z którymi wspó┼épracuje.

9. Dane osobowe mog─ů by─ç przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezb─Ödnym do realizacji umowy do firm wspieraj─ůcych nas w zrealizowaniu us┼éugi tj:

firmie obs┼éuguj─ůc─ů nas w zakresie ksi─Ögowo┼Ťci,

adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk.

10. Dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästw trzecich.

11. Dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie s─ů profilowane.

 

— POLITYKA COOKIES  —

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika witryny (strony internetowej www.conowego.net) i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies jest Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii, ul. Tkacka 50, 90-157 ┼üód┼║ – w┼éa┼Ťciciel strony internetowej www.conowego.net (zwan─ů dalej witryn─ů).

3. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu:

dostosowania zawarto┼Ťci witryny do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania z witryny; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika witryny i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy korzystaj─ů z witryny, co umo┼╝liwia ulepszanie jej struktury i zawarto┼Ťci.

4. W ramach witryny stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

5. W ramach witryny stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plików cookies:

„niezb─Ödne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach witryny, np. uwierzytelniaj─ůce pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj─ůcych uwierzytelniania w ramach witryny;

pliki cookies s┼éu┼╝─ůce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu┼╝y─ç w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

„wydajno┼Ťciowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny;

„funkcjonalne” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce „zapami─Ötanie” wybranych przez U┼╝ytkownika ustawie┼ä i personalizacj─Ö interfejsu U┼╝ytkownika, np. w zakresie wybranego j─Özyka lub regionu, z którego pochodzi U┼╝ytkownik, rozmiaru czcionki, wygl─ůdu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce dostarczanie U┼╝ytkownikom tre┼Ťci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy witryny mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

7. ADMINISTRATOR informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na witrynie.

8. Pliki cookies zamieszczane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika i wykorzystywane mog─ů by─ç równie┼╝ przez wspó┼épracuj─ůcych z ADMINISTRATOREM partnerów.


.