XII Międzynarodowe Sympozjum Proktologiczne

Termin: 25-26.05.2017 r.

Miejsce: Andel's Hotel Łódź****

ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź, Poland
w pobliżu kompleksu Manufaktura
 

Tłumaczenie

Podczas konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne.
 

Punkty edukacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.10.2010 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) uczestnictwo w XII Międzynarodowym Sympozjum Proktologicznym upoważnia do uzyskania 12 punktów edukacyjnych.  
 

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
JM REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Prof. dr hab. med. n. Piotr Richter
PREZES POLSKIEGO KLUBU KOLOPROKTOLOGII
 
 

Komitet Organizacyjny

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Stowarzyszenie Popierania Rozwoju Proktologii
Szpital Specjalistyczny Brzeziny

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Adam Dziki

Członkowie: 

Maciej Białas
Jarosław Cywiński
Łukasz Dziki
Andrzej Kawiński
Renata Kędzia-Berut
Wioleta Klimczak
Ryszard Kujawski
Miłosz Lewandowski
Kasper Maryńczak
Michał Mik
Jan Morawiec
Kinga Rośniak-Gasińska
Mariusz Skoneczny
Miłosz Sokołowski
Anna Sosnowska
Radzisław Trzciński
Mariusz Turowski
Rafał Wichman
Marcin Włodarczyk
Piotr Zelga
Patronat medialny: